" facebook"

جاه‌طلبی‌های امپراطور فیس‌بوک

جاه‌طلبی‌های امپراطور فیس‌بوک

هفته‌نامه اکونومیست، سرمقاله جدیدترین شماره خود را (که نسخه چاپی آن فردا منتشر می‌شود) به قدرت‌گیری روزافزون فیس‌بوک اختصاص داد و نوشت: از زمان امپراطوری روم تاکنون، علامت «شست رو به بالا» تا این حد در نزد عموم نماد قدرت نبوده است.