" گوگل آزاد"

گوگل آزاد: سایتی به منظور دسترسی آسان به منابع اصلی اندروید

گوگل آزاد: سایتی به منظور دسترسی آسان به منابع اصلی اندروید

گوگل آزاد برای مبارزه با تمامی تحریم های سایت های اینترنتی علیه کشور عزیزمان ایران راه اندازی شده است. اگر چه تحریم های کشور های بیگانه هیچ تاثیری در روند رو به رشد کشور عزیزمان “ایران اسلامی” را ندارد، اما ما برای اثبات جمله “ما می توانیم” این گونه تحریم ها را در هم خواهیم شکست و به امید خداوند به جایی خواهیم رسید که نه تنها قدرت تحریم کشور ما را نداشته باشند بلکه نیازمند ما و کشور عزیزمان باشند. ( تنها باید “بخواهیم” ) توسعه دهندگان اندروید که به روش Native کدنویسی می‌کنند همواره با این چالش رو...