" گوکل زندگی خصوصی"

گوگل بیشتر از پدر و مادر و همسرتان در مورد شما اطلاعات دارد!

گوگل بیشتر از پدر و مادر و همسرتان در مورد شما اطلاعات دارد!

  شاید اگر در دو سه سال اولی که اینترنت وارد ایران شده بود، می‌دید که در روزنامه‌ای چنین مطلبی در مورد سایتی و سرویسی تیتر شده، شگفت‌زده می‌شدید و نویسنده را متهم به جنون می‌کردید. اما حالا دیگر بخش بزرگی از مردم می‌دانند که گوگل می‌تواند چه میزان اطلاعات در مورد ما داشته باشد. تصور کنید که با بررسی ایمیل‌ها، جستجوهای اینترنتی، ویدئوهایی که در یوتیوب جستجو و تماشا کرده‌ایم، سوابق مربوط به موقعیت و شماره تلفن‌مان، چه حجم بزرگی از اطلاعات در مورد ما گردآوری شده است. به اینجا بروید. راست‌اش من تا همین امروز نمی‌دانستم که گوگل...