" کندی اینترنت"

کندی اینترنت می تواند باعث تنش و اضطراب شود

کندی اینترنت می تواند باعث تنش و اضطراب شود

حال محققین هم تایید می کنند که کندی اینترنت می تواند باعث تنش و اضطراب شود کم نیستند کسانی که در هنگام تماشای یک ویدیو بارها با قطعی و بافرهای ناراحت کننده مواجه می شوند. بررسی های کمپانی اریکسون نشان می دهد که استرس ناشی از آپلود یک ویدیو با استفاده از اینترنت کند موبایل برابر با تنشی است که به یک نفر در هنگام تماشای فیلمی ترسناک دست می دهد. شرکت سوئدی این نوع تنش را «استرس تاخیر در استریم» نامگذاری کرده است. آنها در تحقیق خود فعالیت های مغزی و ضربان قلب ۳۰ داوطلب را در حین بارگذاری...