" کسب درآمد از اینترنت"

کسب درآمد از اینترنت ، واقعیت یا رویا ؟!

کسب درآمد از اینترنت ، واقعیت یا رویا ؟!

امروزه بسیاری از افراد ، به دنبال کسب درآمد از اینترنت هستند ! این درست که اینترنت با وجود برخی مضرات ، میتواند برای بسیاری از افراد نیز درآمد زا باشد ! اما این وضعیت اینترنت در کشور ما ، به گونه ای نیست که بتوان درآمد های چندین میلیونی و کلان از آن به جیب زد (البته برای یک کاربر عادی)!! اصلا بذارید چون این بحث مهمه ، زیاد رسمی حرف نزنم ، آقا الآن حرف من اینه ، راه حل واقعی کسب درآمد از اینترنت چیه ؟ واقعا میشه از اینترنت پول درآورد یا نه ؟؟   خب...