" پروژه گرفتن"

راز و رمزهای پروژه گرفتن

راز و رمزهای پروژه گرفتن

راز و رمزهای پروژه گرفتن من همیشه در کلاس‌های اندرویدم همان جلسه اول درباره درآمد از برنامه‌نویسی اندروید با شاگردانم بحث می‌کردم. سؤالی که از آن‌ها می‌پرسیدم این بود که چطور می‌خواهند از اندروید پول در بیاورند. غالباً اولین پاسخ خیلی از آن‌ها «پروژه گرفتن» بود! امروز می‌خواهم کمی درباره پروژه گرفتن و «راز و رمز‌ها»ی آن صحبت کنم. چرا می‌خواهید پروژه بگیرید؟ بله! سؤال اول من این است که اصلاً چرا می‌خواهید پروژه بگیرید؟ اولین و ساده‌ترین روش کسب درآمد از برنامه‌نویسی اندروید (و هر شاخه دیگری از برنامه‌نویسی) «پروژه گرفتن» نیست! اگر یک درآمد پایدار و یک موقعیت...