" هوش"

تقویت هوش با ۷ عادت روزانه

تقویت هوش با ۷ عادت روزانه

خیلی از ما حداقل چند ساعت در هفته را به ورزش و تمرین های ورزشی اختصاص می دهیم؛ از ورزش های هوازی گرفته، تا کاهش وزن یا پیاده روی های ساده. ما این کار را با هدف تمرین دادن به عضلات و برای بهره مندی از قدرت و انعطاف پذیری بیشتر، تقویت مفاصل و بهینه نگه داشتن سوخت و ساز بدنمان انجام می دهیم. اما سؤال اینجاست که چه تعداد از ما برای تمرین دادن به مغز خود وقت می گذاریم؟ تمرین دادن مغز مبحث تازه ای نیست. این کار می تواند در به یادسپاری اطلاعات، یادآوری سریع تر دانسته...