" نشان استاندارد ایران"

فلسفه ۵ لوگوی ایرانی معروف

فلسفه ۵ لوگوی ایرانی معروف

نشان صداوسیما (IRIB) که در اوایل انقلاب طراحی شد، از نشان جمهوری اسلامی ایران (طراحی شده توسط حمید ندیمی) در رأس و دو نوشته «لا» به زبان عربی که به معنی «نه گفتن» به شرق و غرب شامل شده است که از شعار اصلی جمهوری اسلامی ایرانی یعنی «نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی» برگفته شده است. و به طور خاص به ایالات محتده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی اشاره دارد. این دو «لا» در وسط به شکل یک شبکه به یکدیگر می‌رسند و در محل تلاقی آن‌ها نماد چشم قرار دارد. در زیر نماد، عبارت صدا و سیمای جمهوری...