" فرادید"

رشد “فرادید” در سایه فرارو و درسهایی که از آن می گیریم

رشد “فرادید” در سایه فرارو و درسهایی که از آن می گیریم

  سایت فرارو یکی از سایتهای خبری معتبر و باسابقه کشور بوده که امروزه به عنوان یکی از سایتهای موفق انتشار اخبار داخلی و خارجی به شمار می رود.این سایت هم از نظر تولید و انتشار اخبار، هم از نظر جذب مخاطب و هم از لحاظ جذب درآمد و تبلیغات بسیار موفق عمل کرده است. در واقع سایت فرارو را می توان جز کسب و کارهای اینترنتی ای دانست که به بلوغ رسیده و آینده شان تضمین شده است.همین امر سبب شده که شاهد گسترش فعالیتهای فرارو تحت نام جدیدی باشیم؛ سایت ” فرادید ” که عنوان نام خود را...