" طرح و Layout"

آسان کردن مطالعه سایت

آسان کردن مطالعه سایت

 پیش از انتخاب رنگ و طراحی Layout صفحات وب سایت خود باید بدانید مردم در اینترنت چگونه مطالعه می کنند، همانطور که اینترنت سبک خرید و روش های ارتباطی دنیای امروز را تغییر داده، سبک و چگونگی مطالعه مطالب را  هم تحت تاثیر قرار داده است. هنگام مطالعه یک متن از روی کاغذ یا از روی مانیتور مغز ما واکنش های متفاوتی نشان می دهد. مطالعات آنلاین زمان بیشتری طول می کشند اما زودتر فراموش می شوند، اما اگر یک صفحه وب بخوبی طراحی شده باشد بازدیدکننده با دقت و تمرکز بیشتری به آن نگاه می کند و تاثیر گذارتر...