" طراحي وب"

واقعیت‌های طراحی وب در ایران از ديدگاه استیون حیاتی

واقعیت‌های طراحی وب در ایران از ديدگاه استیون حیاتی

طراحی وب در ایران با دیگر نقاط جهان کمی متفاوت است. شاید هم خیلی! ولی حقیقت این است که این تفاوت، چه کم چه زیاد، وجود دارد. اگر از من بپرسید، می‌گویم طراحی در خارج از ایران بسیار ساده‌تر است. در این مطلب می‌خواهیم به واقعیت‌های طراحی وب در ایران بپردازیم. بیشترین ضربه‌هایی که به طراحی وب درایران وارد می‌شود، از ناحیه انسانی این حرفه است. یعنی یا حرفه‌ای نبودن طراح باعث آسیب می‌شود یا آشنا نبودن مشتری‌ها به فضای وب. در ایران، اغلب مشتری‌ها هیچ تصوری از طراحی وب ندارند یا اگر هم دارند، تصوری کاملا غلط است. کم...