" زرین‌پال"

از فیلترینگ درگاه‌های واسط تا رفع فیلترینگ زرین‌پال

از فیلترینگ درگاه‌های واسط تا رفع فیلترینگ زرین‌پال

وبلاگ زرین‌پال-تا بوده، بالا و پایین بوده میان هم‌صنفان و شرکت‌های فعال در یک حوزه، اما چیزی که مهم هست بالا ماندن در این بالا و پایین‌هاست.هفته‌ی پیش زرین‌پال هم فیلتر شد تا کسانی که منتطر این اتفاق و پایین آمدن زرین‌پال بودند، خوشحال شوند. اما تیم زرین‌پال جنگید و دست روی دست نگذاشت و حرف نزد. مثل هر فرد عادی دیگر پله‌های ادارات را بالا و پایین شد، گاهی نگاه‌ها و برخوردهای منفی را به جان خرید تا با مساعدت مسئولان امر و همراهی دوستان وفادارش، به راه خود ادامه دهد.بد نیست حالا بیان کنیم هرآنچه را که باید....