" خطای پرونده‌ی wp-config.php"

خطای پرونده‌ی wp-config.php از پیش موجود است بعد از نصب وردپرس

تصویر پیدا نشد

اگر شما هم بعد از نصب وردپرس با ارور زیر مواجه شدید و صفحه اصلی شما به آدرس wp-admin/setup-config.php می رود : ” پرونده‌ی wp-config.php از پیش موجود است. اگر می‌خواهید مواردی را در تنظیمات این پرونده تغییر دهید، ابتدا آن را پاک کنید. اکنون می‌توانید فرآیند نصب را آغاز کنید. ” خیلی نگران نباشید ابتدا روت هاست را چک کنید که تنها یک فایل wp-config.php وجود داشته باشد این ارور در صفحه اصلی سایت شما دیده می شود ولی در پنل مدیریت مشکلی نیست و بخوبی کار میکند ۹۹ درصد مواقع این مشکل بخاطر کش هست شما کافیه با یک...