" برنامه نویس"

مقایسه درآمد برنامه نویسی در تهران و نیویورک

تصویر پیدا نشد

برنامه نویسی یکی از ۵ شغل پردرآمد در جهان است در حالیکه در ایران اینگونه نیست. به گزارش صفر و وب ،حقوق یک برنامه نویس تازه کار برای طراحی سایت و طراحی وب سایت  در نیویورک ۷۹۰۰۰ هزار دلار در سال است این در حالتی است که برنامه نویس تازه کار در ایران حقوق پایه وزارت کار را یعنی ماهی ۸۰۰ هزار تومان دریافت می کند که این عدد در سال۹ میلیون و ششصد هزار تومان می شود.. سایت  salary  که به بررسی حقوق و درآمد می پردازد نوشته است که در نیویورک به یک برنامه نویس پی اچ پی...