" بازاریابی"

چرا ویدئوی آنلاین آینده‌ی بازاریابی محتوا است؟

تصویر پیدا نشد

ویدئو بخش بزرگی از بازاریابی محتوا را تسخیر کرده است اما برای بهره‌گیری از تمام پتانسیل آن به بیش از یک ویدئو نیاز خواهید داشت. اگر الآن پنج سال دیگر بود، تمایل داشتید این مقاله را بخوانید یا ببینید؟ از آنجا که ویدئوی آنلاین رشد بی نظیر خود را ادامه می‌دهد، فکر کردن به پرسش مطرح شده جالب خواهد بود. طبق اعلام سیسکو، در سال ۲۰۱۷، ویدئو ۶۹ درصد ترافیک اینترنت مصرف‌کنندگان را به خود اختصاص خواهد داد. ترافیک مربوط به ویدئوهای درخواستی به تنهایی تقریباً سه برابر خواهد شد. در گشت و گذاری که در آمارهای مربوط به این...