" اندروید"

اندروید، غول توسعه گوگل

اندروید، غول توسعه گوگل

چند سال پیش اگر در دست یکی از دوستانمان یک تلفن همراه هوشمند می‌دیدیم، با حسرت به آن می‌نگریستیم. اما امروز مادربزرگ‌هایمان هم برای داشتن این ابزار همه‌کاره‌ی دوست‌داشتنی علاقه نشان می‌دهند. سال‌ها پیش داشتن یک کامپیوتر خانگی آرزوی بسیاری از جوانان بود اما اکنون هر کسی با یک کامپیوتر کوچک قدرتمند در جیب خود زندگی می‌کند. اندازه‌ها کوچک‌تر و قدرت‌شان بیشتر شده است. سرعت رشد و توسعه و گسترش تکنولوژی به حدی ی رسیده که گاهی خرید یک ابزار الکترونیکی را چند هفته به تاخیر می‌اندازیم تا به‌روزترین آن را در اختیار داشته باشیم. از سردمداران هوشمند این عرصه...