" انتقاد مشتری"

انتقاد مشتری به نفع شماست

انتقاد مشتری به نفع شماست

اکثر صاحبان مشاغل از شکایت و انتقاد مشتریان هراس دارند و آن را منفی می پندارند اما این انتقادات می تواند به شما فرصت بی نظیری برای مشاهده کسب و کار خود از نگاه مشتریان بدهد و هشداری باشد در مورد نقطه ضعف ها و مشکلات شما که با برطرف کردن آن موارد دید مثبت و اعتماد افراد را به خود جلب خواهید کرد. امروزه رسانه های اجتماعی آنلاین فرصت بیان کردن شکوه ها و نارضایتی ها و همچنین نظرات مثبت را در دسترس همه قرار داده اند و هر شخصی از راه دور می تواند در مورد کسب و...