" اسکرین شات"

راهنمای گرفتن اسکرین شات از وب سایت ها به طور کامل!

راهنمای گرفتن اسکرین شات از وب سایت ها به طور کامل!

بعضی اوقات نیاز داریم که از صفحات وب عکس بگیریم، اما شاید امکانات پیشفرض برای این کار کم باشد، به عنوان مثال نرم افزار هایی داریم که تنها از صفحه مشخص عکس می گیرند و تنها همان محدوده ای که مشاهده می شود، عکس برداری می شود، علاوه بر این ممکن است کیفیت خوبی از ادغام عکس ها، حاصل نشود، اما امروز تصمیم داریم به شما یک راه خوب برای گرفتن عکس کلی از وب سایت ها نشان دهیم . افزونه ای که برای این منظور از طرف ما مورد تایید قرار گرفته، افزونه ی Easy Screen Shot است که...