حتما بخوانید   قابلیت تماس صوتی تلگرام رسما برای کاربران ایرانی فعال شد

منبع : آپ باش